خوش‌آمدگویی فدراسیون جهانی به سعید مولایی: بە خانوادە جودو خوش آمدی

سایت رسمی فدراسیون بین المللی جودو اعلام کرد کە آلمان با درخواست پناهندگی سعی ملایی جودوکار ایرانی موافقت کردە

بە گزارش فدراسیون بین المللی جودو، ادارە مهاجرت آلمان رسما با درخواست سعید ملایی برای پناهندگی موافقت کردە است.