چند روز قبل کشتی نجات پناهجویان در سواحل ایتالیا توقیف و کاپیتان آن هم دستگیر شد، حال آلمان قبول کرده یک سوم پناهجویان مسافر این کشتی را بپذیرد.

لازم‌به ذکر است برای کمک به کاپیتان این کشتی در عرض چند روز بالای ۱ میلیون یورو کمک جمع آوری شده بود. وی امروز با حکم دادگاه از بازداشت آزاد شد. کاربران در اینترنت از آن بعنوان ” پیروزی همبستگی” یادکرده اند.