آلمان دارای نظام سیاسی ایالتی ـ چند حزبی است که سیستم سیاسی و چند حزبی است که در آن دو حزب بزرگ یعنی حزب سوسیال دموکرات (SPD) و حزب دموکرات مسیحی (CDU) در در پنج دهه گذشته روی کار هستند.
دولت فدرال و دولت‌های ایالتی در آلمان معمولا ازائتلاف چند حزب که اکثریت آرا را به دست می‌آورند تشکیل میشود. در پارلمان آلمان (بوندساگ)، نمایندگان منتخب از احزاب مختلف صدراعظم را انتخاب می کنند. صدراعظم بلندترین مرجع قدرت و مسئول تشکیل دولت است. هر حزب آلمان، مجموعه ای از ایده ها، اولویت ها و ارزش ها را سرمشق خود قرار میدهد که ازیک پیشینه تاریخی خاص سرچشمه میگیرد. در آلمان، احزاب اغلب به رنگ‌های خاصی شناخته میشوند.

 

سوسیال مسیحی و دموکرات مسیحی CDU/CSU

(CDU) مخفف Christian Democratic Union of Germany به معنی حزب دموکرات مسیحی آلمان است. (CSU) مخفف Christian Social Union  به معنای حزب سوسیال مسیحی است. این دو حزب با هم همکار هستند و بصورت مشترک در پارلمان آلمان کار میکنند. طوریکه (CSU) تنها مسئول فعالیت‌های این دو همکار در ایالت بایرن است و (CDU) در پانزده ایالت دیگر فعالیت دارد.

(CDU) به رنگ سیاه شناخته میشود. این حزب سیاسی بعد از جنگ جهانی دوم با یکجا شدن گروه های مختلف محافظه کار آلمان و چندین انجمن تاسیس شد. این حزب معمولا به عنوان حزب مردمی (Volkspartei) مشهور است و طرفدارن زیادی از همه طبقات اجتماعی دارد. فعلا این حزب به ریاست انه گریت (Annegret Kramp-Karrenbauer)  فعالیت میکند و طبق آمار سال ۲۰۱۸ حدود ۴۱۷.۵۴۷ عضو دارد.

(CSU) با رنگ آبی روشن شناخته میشود و با داشتن (آمار سال ۲۰۱۷) ۱۴۱.۰۰۰ عضو توسط  هورست زیهوفر رهبری میشود. این دو حزب در بسیاری  موار با هم هم عقیده هستند و با هم مشترکا کار میکنند، اما در بعضی موارد پالیسی مشترکی ندارند که از ان جمله میتوان به سیاست باز حزب دموکرات مسیحی در باره مهاجران اشاره کرد.

این دو حزب با مشارکت بصورت مجموعی در انتخابات ۲۰۱۷،  ۳۲،۹ درصد از کرسی های پارلمان را از آن خود کرده اند.

 

حزب سوسیال دموکرات آلمان SPD

ا(SPD) مخفف (Sozialdemokratische Partei Deutschlands) به معنی حزب سوسیال دموکرات آلمان است. باز لحاظ سنتی  این حزب معمولا به عنوان حزب طبقه کارگران یاد میشود. این حزب ابتدا از یک انجمن کارگران چپ گرا با عقاید ضد سرمایه داری به تدریج به یک حزب سیاسی تبدیل شد. این حزب طبق آمار جولای  ۲۰۱۸ حدود ۴۴۹.۸۷۰ عضو دارد و در حال حاضر توسط اندریا نالاس رهبری میشود. در انتخابات سال ۲۰۱۷ توانست ۲۰،۵  درصد کرسی های پارلمان را از آن خود کرد.

در حالیکه حزب (CDU) مشهور به حزب مردمی است (SPD) برنگ سرخ شناخته میشود و به عنوان قدیمی ترین حزب سیاسی شهرت دارد. عدالت اجتماعی و بهبود زیرساخت های اجتماعی از شعارهای حزب سوسیال دموکرات است.

 

حزب سزبها Die Grünen

حزب سبزها (Die Grüne) مشهور به حزب فعالان و هیپیها به عنوان حزب طبقه متوسط شناخته می شود و تنها ۱۰ درصد از اعضای آن زیر ۳۵ سال سن دارند. این حزب در دهه ۸۰ از جنبش های پس از جنگ با هدف حفاظت از محیط زیست و حقوق اجتماعی تاسیس شد. همانطور که بسیاری از ایده های فعالانه، اجتماعی و محیط زیستی در نهایت به جریانات اصلی در حوزه سیاسی تبدیل شدن، حزب سبز هم برای پیشبرد اهدافش خود را به تدریج از ایداآلسم به پراگماتیسم و سودجوی سیاسی تغیر داد. این حزب در انتخابات سال ۲۰۱۷ حدود ۸،۹ درصد از کرسی ها را از آن خود کرد.

برابری جنسیتی از جمله شعارهای این حزب است تا جائیکه توسط یک سیاستمدار مرد و یک سیاستمدار زن (در حال حاضر، روبرت هابک و انالینا بایربوک) رهبری می شود. سبزها با رنگ سبز شان شناخته میشوند و طبق آمار سال ۲۰۱۶حدود ۶۱.۶۰۰ عضو دارند .

 

حزب دموکراتیک آزاد FDP

(FDP) مخفف Freie Demokratische Partei به معنی حزب دموکراتیک آزاد درسال ۱۹۴۸ تاسیس شد و با رنگ زرد شناخته میشود. این حزب درطی برنامه های لیبرالی خود به حمایت از ارتقاء اقتصاد بازار آزاد و حمایت از خصوصی سازی می پردازد.

به عنوان یک حزب طرفدار کسب و کار، پایه های اصلی آن شامل صاحبان کسب و کار، تاجران و سایر گروه های ثروتمند هستند و طبقه کارگر و متوسط در آن چندان جای ندارند. این حزب طبق امار سال ۲۰۱۷ حدود ۶۳.۰۵۰ عضو دارد و در انتحابات پارلمانی در سال ۲۰۱۷ دوباره وارد پارلمان شدند و حدود ۱۰،۷ درصد کرسی ها را از ان خود کرد.

 

حزب چپ‌ها Die Linke

حزب چپ ها (Die Linke) ریشه در حزب اتحاد انسانی سوسیالیستی (SED) دارد که برجمهوری دموکراتیک آلمان (GDR) قبل از اتحادش یا قسمت غربی اش در سال ۱۹۹۰ حکومت میکرد. طبق آمار سال ۲۰۱۷ حدود ۶۲.۱۸۲ عضو دارد و در انتخابات سال ۲۰۱۷ توانست حدود ۹،۲ درصد از کرسی های آلمان را از ان خود کند.

رنگ رسمی آن قرمز است، اما اغلب رنگ ارغوانی برای تمایز آن از حزب (SPD) استفاده میکنند. حزب چپ هنوز هم متکی به آرای رای دهندگان شرق آلمان است. درایالات غربی، طبق نظرسنجی ها، اغلب جوانان هستند که برای احزاب سنتی مانند این حزب رای میدهند. حزب چپ‌ها، با وجود حضور در سیاست های محلی، ایالتی و فدرال، هرگز بخشی از یک دولت ائتلافی فدرال نبوده است.

 

آلترنتیف برای آلمان AfD

AfD محفف (Alternative für Deutschland) آلترنتیف برای آلمان است وابتدا برای حمایت آلمان و جلوگیری از شکست اقتصادی آن در اتحادیه اروپا، تاسیس شد. و در حال حاضر این حزب به یک حزب ضد مهاجر، ضد اسلام و پوپولیست تبدیل شده است. رنک رسمی این حزب آبی کمرنگ است، ۳۰.۰۰۰ عضو دارد و در حال حاضر توسط (یورگ مویتن و الکسندر گاولند) رهبری میشود.

در سال ۲۰۱۵ این حزب به سرعت در میان رای دهندگانی‌که در مورد سیاست مهاجرتی انگلا مرکل نگران بودند گسترش یافت و محبوبیت زیادی به دست آورد. تا حالا چندین تن از اعضای رسمی این حزب به دلیل فعالیت های نفرت پراگنی شان متهم به جرم شدند. همچنان تعدادی از هواداران آن اعضای گروه های راست افراطی هستند که برنامه های ضد قانون اساسی را تبلیغ میکنند. و در حال حاضر تحت نظارت اداره فدرال حفاظت از قانون اساسی هستند. این حزب هچمنان با اختلافات و اتهامات مربوط به خطای مالی مواجه است.

این حزب راستگرا در انتحابات پارلمانی ۲۴ سپتمبر ۲۰۱۷، ۱۲.۶ درصد آرا را از آن خود کرد و برای اولین بار به پارلمان راه یافت. رنگ رسمی این حزب آبی روشن است اما بعضی ها میگویند باید رنگ منتخب آنها قهوه‌ای باشد. قهوه‌ای رنگ رسمی جریان نازی‌های است.

 

 

همه احزاب در آلمان باید درهمه اصول، برنامه ها و اقدامات خود به قانون اساسی آلمان (Grundgesetz) احترام داشته باشند. اگر فعالیت‌های حزبی در مخالفت یا هم خطری به نظام دموکراتیک و یا دادگاه قانون اساسی (Bundesverfassungsgericht) تلقی شود، ممنوع خواهد شد.