به گزارش سایت آلمان من و به نقل از اداره فدرال آمار آلمان که خبری در روز جمعه ۲۷ دی (۱۷ ژانویه) منتشر کرد، رشد جمعیت این کشور با افزایش ۲۰۰ هزار نفری به کمترین میزان رشد در سال‌های اخیر رسیده است.

 

بنا بر تخمین این اداره در سال ۲۰۱۹ بین ۷۷۰ تا ۷۹۰ هزار مورد موالید و ۹۲۰ تا ۹۴۰ هزار مورد فوتی وجود داشته است، اما آنچه که باعث افزایش رشد جمعیت شده ورود ۳۰۰ تا ۳۵۰ هزار مهاجر به آلمان است.

 

براساس تخمین گزارش اداره آمار، اقتصاد آلمان به نیروی کار مهاجر نیازمند است و تا سال ۲۰۳۵ بین چهار تا شش میلیون نفر از نیروی کار در این کشور کاسته خواهد شد.

 

طبق این گزارش جمعیت کل آلمان در حال حاضر ۸۳ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر است که بالاترین میزان در سال‌های اخیر است