آمار منتشر شده از سوی اداره فدرال امور مهاجرت و پناهجویی آلمان از عدم پذیرش تقاضای پناهندگی اکثر ایرانی‌ها در این کشور حکایت دارد. تنها یک چهارم ایرانی‌های متقاضی پناهندگی در سال ۲۰۱۸ موفق به دریافت پاسخ مثبت شده‌اند.

در سال ۲۰۱۸ در مجموع ۱۱ هزار و ۴۳۰ شهروند ایرانی در آلمان تقاضای پناهندگی داده‌ بودند. بر اساس آمار منتشر شده از سوی اداره یاد شده، تنها ۲۶۱۹ نفر از این متقاضیان موفق به دریافت پاسخ مثبت شده‌اند.

بر اساس همین آمار، اداره یاد شده با پذیرش تقاضای پناهندگی بیش از ۵۰۰۰ ایرانی در سال ۲۰۱۸ مخالفت کرده است. حدود ۴۰۰۰ متقاضی ایرانی دیگر نیز پیش از رسیدگی یا آلمان را ترک کرده‌اند یا از درخواست دریافت پناهندگی اعلام انصراف داده‌اند.

افزون بر آن، بسیاری از ایرانی‌ها نسبت به احکام صادر شده از سوی اداره فدرال امور مهاجرت و پناهجویی آلمان شکایت کرده‌‌اند. حدود از نیمی از ایرانیانی که در سال گذشته میلادی موفق به دریافت پناهندگی از آلمان شده‌اند، کسانی بوده‌اند که به رای صادره از سوی این اداره شکایت کرده و پس از آن موفق به دریافت پاسخ مثبت شده‌اند.

فراکسیون حزب چپ‌ها در پارلمان آلمان (بوندس‌تاگ) از سیاست دولت این کشور در قبال متقاضیان پناهندگی از کشور ایران انتقاد کرده است. به باور آن‌ها، افزایش بی‌سابقه شمار پاسخ‌های منفی به تقاضای پناهندگی ایرانیان نشانه آشکار نارسایی‌های موجود در رسیدگی به پرونده‌های مربوط به پناهندگی از سوی اداره یاد شده است.