طبق گزارش موسسه فراون هوفر، سهم انرژی های تجدید پذیر در تامین برق آلمان در سال 2018 برابر با 40,4 درصد بوده که نسبت به سال 2017 با افزایش دو درصدی همراه بوده است.

با توجه به افزایش ساعات تابش خورشید نیز، سهم انرژی خورشیدی 16% افزایش داشته

همچنین تولید برق از زغال سنگ و گاز با کاهش روبرو بوده است