نمایندگان دولت‌های فدرال و ایالتی در مورد بسته اقلیمی دولت فدرال به توافق دست یافته اند. یکی از این توافق‌ها کاهش قیمت بلیط‌ قطار است که مردم تشویق شوند تا کمتر از خودروها استفاده نمایند. این توافق پس از شش ساعت گفتگو و مشورت میان ایالت‌ها و دولت فدرال صورت گرفت و اوایل صبح دوشنبه اعلام شد. بر این اساس، با دستیابی به موفقیت در کاهش CO۲، راهی برای کاهش مالیات بر ارزش افزوده بلیط قطارهای مسافت طولانی نیز برای ۱ ژانویه سال ۲۰۲۰ به وجود آمده است