تاریخچه پیدایش درخت کریسمس امروزی مربوط به اوایل قرن شانزدهم در آلمان است! نخستین سند چاپ شده نشان می‌دهد که پیدایش درخت در آلمان به ۱۵۳۱ میلادی برمی‌گردد!

افسانه های زیادی در مورد درخت کریسمس وجود دارد که رد و پای مارتین لوتر (کشیش آلمانی) نیز در پیدایش آن دیده می‌شود! ایده افزودن روشنایی و شمع به درخت کریسمس مربوط به لوتر بوده است.

در حدود ۱۸۳۰ شاهزاده آلبرت (همسر آلمانی ملکه ویکتوریا) درخت کریسمس را به بریتانیا برد! همچنین در ۱۸۳۰ نخستین درخت کریسمس توسط مهاجران آلمانی به آمریکا (پنسیلوانیا) برده شد!

ایده استفاده از درخت کریسمس مصنوعی (به دلایل زیست محیطی) نیز به نام آلمانی ها ثبت شده که بعدها آمریکا نیز از آن تبعیت کرد!

آلمانی- آمریکایی ها برای تزئین درخت از سیب٬ آجیل یا شیرینی استفاده می‌کنند در حالی که آمریکایی ها دیگر زیورآلات خانگی را به کار می‌برند!