افرادی که با وجود ممنوعیت سفر به آلمان، وارد این کشور شوند حد اقل سه ماه زندانی خواهند شد.
وزارت داخله فدرال آلمان در یک پیشنویس تازه نوشته است که اقدامات جدی تر را علیه کسانی که اجازه ورود به خاک این کشور را ندارند، در آینده روی دست خواهند گرفت. این موضوع در پیشنویس یک قانون که مختص به عملی نمودن بهتر ممنوعیت سفر و اقامت می‌باشد، تذکر رفته است.
خبرگزاری آلمان (دی پی ا) به نقل از وزارت داخله فدرال تصریح می‌کند که بر اساس این پیشنویس، هرگاه یک شخص ممنوعیت سفر به آلمان را نقض کند و با وجود این محدودیت وارد خاک آلمان شود، زندانی خواهد شد. زمان حد اقلی در زندان ماندن، مدت سه ماه در نظر گرفته شده است.
در بخش از این پیشنویس تصریح شده است: پناهجویانی که معلومات ناقص و نادرست را درج پرونده شان می‌کنند تا از این طریق واجد شرایط پناهندگی شناخته شوند یا حق پناهندگی به دست بیاورند، مجازات خواهند شد. مجازات برای این چنین افراد، جریمه نقدی یا تا سه سال زندان در نظر گرفته شده است.
پس زمینه این پیشنویس که روز جمعه گذشته آن را وزارت داخله فدرال برای هم‌آهنگی بیشتر به سایر بخش های دخیل فرستاد، قضیه میری می‌باشد. ابراهیم میری، سردسته یک گروه از مجرمین بود که در ماه جولای سال ۲۰۱۹ به لبنان فرستاده شد. این مرد سه ماه بعد، بار دیگر در شهر بریمن آلمان به دست آمد که در آنجا درخواست پناهندگی داده بود. ابراهیم میری بازداشت گردید و دوباره به لبنان اخراج گردید.
با این همه، وزارت داخله فدرال آلمان در نظر دارد که در هم‌آهنگی با وزارت امور خارجه این کشور، اقدامات جدی را در برابر برخی از کشورهای مبدا پناهجویان و مهاجران روی دست بگیرد. بر اساس این پیشنویس، کشورهایی که در پذیرش شهروندان اخراج شده شان با آلمان همکاری نکنند، با محدودیت صدور ویزا روبرو خواهند شد. برعکس، دولت هایی که با آلمان در این بخش همکاری کنند، در بخش دریافت ویزای این کشور، سهولت هایی را شاهد خواهند بود.