در مقررات تازه خدمات زبان‌آموزی برای پناهجویانی که به آلمان وارد می‌شوند، برای پناهجویان آمده از کشورهای ایران و عراق و سومالی محدودیت‌هایی قید شده است. وزارت کشور امکان اقامت درازمدت این افراد در آلمان را ناچیز می‌بیند.

 

طبق قانون جدید پناهجویان این ۳ کشور بدون ” دورنمای اقامت” تشخیص داده شده اند یعنی بعبارتی شانس دریافت حق پناهندگی آنها پایین است و بهمین دلیل دسترسی آنها به کلاسهای زبان قبل از قبولی بسیار سخت میشود.

درصد قبولی ایرانیان در سال ۲۰۱۸ در المان زیر ۲۵ درصد بوده است