با افزایش 5,1 درصدی نسبت به سال 2017 ، شمار بازدیدکنندگان از دیدنی های این ایالت به 5,36 میلیون نفر رسید.

همانند سالهای گذشته نیز قلعه “نوی‌شواین‌اشتاین” پر بازدیدکننده ترین مکان بوده است (1,5 میلیون نفر)

در مکان های دوم و سوم، با اختلاف زیاد، قصر لیندرهوف (440 هزار بازدید کننده) و مجموعه باغ و قصر هرن‌اینزل (370 هزار بازدید کننده) قرار دارند.

میزان درآمد کسب شده از این بازدیدها (بدون در نظر گرفتن هزینه های اقامت مسافرین) 29 میلیون یورو عنوان شده است