صندوق بازنشستگی آلمان در پایان سال ۲۰۱۹ با ذخیره مالی ۴۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون یورو رکورد جدیدی برجای گذاشت. این ذخیره در سال ۲۰۱۸ معادل ۳۸ میلیارد و ۲۰۰ میلیون یورو بوده است.

درآمد صندوق بازنشستگی آلمان در سال میلادی گذشته با افزایش ۵/ ۴ درصدی به ۲۲۲میلیارد یورو رسید.

خانم گوندولا روسباخ، رئیس صندوق بازنشستگی آلمان، افزایش تعداد شاغلان و میزان دستمزدها را دلیل افزایش ذخیره مالی این صندوق اعلام کرد