شروع طوفان Sabine از فردا از شمال آلمان
لطفا نكات ايمنى را رعايت كنيد از پارك خودروها در زير درختان خودارى كنيد ، پنجره ها را محكم ببندين سرعت باد فردا ممكن است از ١٢٠ كيلومتر بر ساعت هم بگذرد.