شرکت پُست آلمان (Deutsche Post DHL)، روز سه‌شنبه اعلام کرد که قیمت حمل و نقل برای انتقال بسته‌های متوسط را از اول ژانویه سال ۲۰۲۰ حدود ۳ درصد افزایش می‌دهد. این شرکت گفته است افزایش حقوق پرسونل و قیمت حمل و نقل آنان را ناگزیر ساخته تا این تصمیم را بگیرند. این شرکت اعلام کرده است که قیمت انتقال بسته‌های تا پنج کیلوگرام هم‌چنان بدون تغیر باقی می‌ماند