حکومت آلمان فدرال به درخواست ایالات متحده امریکا برای فرستادن نیروی زمینی در جنگ علیه «دولت اسلامی» یا داعش در سوریه پاسخ منفی داده است. آلمان تنها می خواهد از طریق هوا این ماموریت را حمایت کند