آنگلا مرکل صدراعظم آلمان در پیام خود به مناسبت آغاز سال ۲۰۲۰ شهروندان کشورش را به شهامت، اعتماد به نفس و نواندیشی فراخواند. او تغییرات اقلیمی، دیجیتالیزه شدن و مهاجرت را چالش‌های مهم دولت و ملت آلمان دانست.

آنگلا مرکل، صدراعظم در پیام سال نو خود گفت که سال ۲۰۲۰ می‌تواند سال خوبی باشد. او تاکید کرد “اگر بخواهیم با قاطعیت درگیر چیزهای جدید شویم، تغییرات بهتر می‌توانند امکانپذیر شوند.”