وزیر کشور آلمان می‌خواهد که بررسی‌ اولیه درخواست‌های پناهندگی در مرزهای بیرونی اتحادیه اروپا صورت بگیرد و پناهجویان رد شده از همانجا برگشت داده شوند.

به گزارش دویچه وله ؛ هورست زیهوفر، وزیر کشور آلمان می‌خواهد که “بررسی ابتدایی” درخواست‌های پناهندگی در مرزهای بیرونی اتحادیه اروپا صورت بگیرد.

زیهوفر در گفتگو با همتایانش از فرانسه، اسپانیا، ایتالیا، هلند و بریتانیا که به “گروه شش” معروف اند، روز سه شنبه در شهر مونشن آلمان تاکید کرد که با انجام این رویکرد باید مشخص شود که آیا یک متقاضی “در کل چشم‌اندازی” برای دریافت حق حفاظت دارد یا نه.

براساس این دیدگاه وزیر کشور آلمان فدرال، افرادی که درخواست پناهندگی شان در بررسی اولیه مورد پذیرش قرار نمی‌گیرد، باید از مرزهای بیرونی اتحادیه اروپا به کشورهای مبدا شان پس فرستاده شوند.