بنابر #آمار موسسه تحقیقاتی F+B، برای اولین بار از سال 2005 تاکنون میزان اجاره بها در آلمان کاهش یافته است

بر این اساس اجاره بها در 3 ماهه اول سال 2019 نسبت به 3 ماهه آخر سال 2018، کاهش 0,3 درصدی داشته است

بیشترین افت قیمت اجاره در منطقه فرایزینگ ایالت بایرن با 10% بوده است

در میان 7 شهر بزرگ آلمان، 5 شهر با کاهش قیمت رو برو بوده اند که بیشترین کاهش در شهر فرانکفورت گزارش شده است

در عین حال، اجاره ها در بسیاری از نقاط نسبت به سال قبل افزایش یافته است

اجاره در شهری مانند #مونیخ بین 9,80 تا 30 یورو ، فرانکفورت به طور میانگین 11,60 یورو و برلین به طور میانگین 9,30 یورو برای هر متر مربع است