کپی تائید شده، کپی یک مدرک  قانونی است که از طرف مراجع قانونی مهرتائید داشته باشد.مهر تائید قانونی نشان میدهد که این این کپی واقعی از اصل سند است، اما این بدین معنی نیست که اصل سند هم قانونی است، بلکه صرف نشان دهنده آن است که این یک کپی واقعی از اصل اسند اولیه است

 

کپی تائید شده را از کجا و چگونه میتوانم تهیه کنم؟

نوتار (Notar)
دو طریقه برای تائید کردن کپی مدارک وجود دارد: Amtliche Beglaubigung و Öffentliche Beglaubigung یکی تائید رسمی است که از طرف نوتار انجام میشود و دیگری تائیدی اداری است که توسط إدارات مربوطه انجام میشود که این طریقه ها در هر ایالت در آلمان متفاوت. در بسیاری موارد تائید اداری قابل قبول است ولی تائید کردن رسمی مصارف زیادی دارد.

 

ادارات دولتی
در اغلب مواردشهر های کوچک و شهرستانها داری اداره شهروندان « Bürgeramt » یا شهرداری هستند که صلاحیت تائید کپی ها را دارند. در شهر های بزرگ باید برای انجام این کار حتما وقت قبلی بگیرید، وگرنه باید ساعتها منتظر بمانید. در بیشتر شهر ها پلیس و محکمه (دادگاه) نیز کپی ها را تائید مکنند، اما در موارد خیلی خاص

 

بخش اداری بعضی کلیسا ها
بخش ادری بعضی کلیساهای «öffentlich-rechtlich organisierte » می توانند کپی های اسناد را تائید کنند. این امور در موارد بسیاری به صورت رایگان و یا بسیار ارزان انجام میشود،اما این کپی های در همه مواردپذیرفته نمیشود. اگر ازشما میشود که باید یک کپی تائید شده بیاورید باید بپرسید چی نوع تائیدی را قبول میکنند. بطورمثال اگر دانشگاهی از شمابخواهد که کپی مدارک تحصیلی خودرا بفرستید باید از بخش بین المللی این دانشگاه بپرسید که چی نوع تائیدی را قبول میکنند. برای اینکه بدانید کدام کلیسا است “öffentlich- rechtlich” شما می توانید در اینترنت جستجو کنید.

 

شرکت های بیمه و بانکها
یکی دیگر از گزینه های که میتوانید یک کپی را تائید کنید،بانک Sparkasse و شرکت های بیمه صحی AOK و TK هستند. البته گاهی اوقات این کپی های پذیرفته نمیشود. بنأ همیشه بپرسید که چی نوع کپی لازم دارید.

 

ارگانهایکه سند اصلی صادر کرده اند(مدرسه، دانشگاه، محکمه و دفتر ازدواج)
گزینه‌ای دیگری برای تائید کپی ها رفتن به اداره‌ای است که شما سند اصلی خود را از انحا گرفته اید، مثلا مدرسه یا دانشگاه که از آن مدرک گرفته اید. بطور مثال اگر شما در دمشق به مدرسه رفته اید، برای داشتن کپی معتبر باید به دمش سفر کنید. ولی حالا همه مدرسه ها در سوریه بسته است وشما نمی توانید به آنجا سفر کنید و یا کسی را آنجا ندارید، البته که این نمیتواند را حل درستی باشد.

 

محکمه و دفتر ازدواج
اگر شمادر آلمان ازدواج کرده اید و نیاز به یک کپی معتبراز سند ازدواج خود دارید، شما می توانید به دفتر ازدواجی «Standesamt» که انجا ازدواج کرده اید، مراجعه کنید. اداره ازدواج در بسیاری مواقع برای تائیدی مدارک مرگ و همچنان تولد نیزمسئول است.

مثلا اگر شما سند طلاق خود راگم کرده اید و میخواهید دوباره ازدواج کنید، یا درخواست میراث کنید، شما باید از دفتری که ازدواج شما را ثبت کرده بود، درخواست تائید کپی مدرک طلاق خود را کرده و برای محکمه ارائه کنید.

 

سفارت خانه‌ها
اگر شما در آلمان نیستید و نیاز به کپی تائید شده برای یک اداره آلمانی دارید، شما باید به سفارت آلمان در کشور متبوع خود، برای دریافت یک کپی معتبر مراجعه کنید. تأیید کردن یک کپی در سفارتخانه های کشور خودتان معمولا پرمصرف تر است. همچنان برای مقامات آلمانی قابل قبول نمیباشد و با توجه به دلایل سیاسی حتی انجامش ناممکن است

 

برای تائید مدارکم در اداره مورد نظر چی باید همراه داشته باشم؟
جهت بدست آوردن یک کپی معتبر از مدارک تان، شماباید سند اصلی، یک کپی عادی و پول بهمراه داشته باشید. فردیکه که قرار است کار شما را انجام دهد به کپی موجود نگاه میکند (یا خودش ازآنها کپی میگیرد) و بااصلی مقایسه میکند که درست باشد. اگر فرد مذکور هیچ تفاوتی بین کپی و سند اصلی نبیند، او را مهر کرده و امضا میکند. و شما باید مقدار پولی که مشخص شده را بپردازید. اگر شما سند پرداخت پول را با خود نگهدارید، درحالیکه تحت نظر جاب سنتر باشید میتوانید پولش را پس بگیرید.

 

یک کپی تائید شده چطوری شناخته میشود؟
روی برگه نوشته میشود که این یک کپی اصلی است
مهر رسمی اداره تائید کننده که مربوط شخص یا اداراه با صلاحیت درین راستا است بالای ان درج میشود و باید شماره دقیقی داشته باشد.
امضای رسمی شخص تائيد کننده

 

چی مواقع من نیاز به کپی تائید شده دارم؟
یک کپی تأیید به شما کمک میکند تا اسناد اصلی شما از گم شدن و یا خراب محفوظ بمانند.
هر گاه شما اصل اسناد تانرا در دسترس نداشته باشید میتوانید یک کپی تائید شده آنرا ارائه کنید.ادارات آلمان از شما کپی تائید شده مارک شمارا مطالبه مکنند خوب است که با خود داشت باشید.به عنوان مثال، اگر شما بخواهید به دانشگاه ثبت نام کنید،آنها از شما یک کپی تائید شده از همه مدارک تحصیلی تان مطالبه میکنند. که البته این روند در دانشگاه های مختلف متفاوت است. بنابراین شما برای فهمیدن ان باید از بخش بین المللی دانشگاه مورد نظرتام درین باره معلومات بگیریدو یاهم از بخش خدمات آنلاین uni assist معلومات بگیرید.
همچنان در صورتی که شما می خواهیدمدارک دانشگاهی خود را (Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen (ZAB به تائید برسانید،شما یک کپی تائید شه مدرک خود را نیاز دارید. اینکه برای تائید اسناد تحصیلی تا به چی مدارکی نیاز دارید، بسته‌گی به کشوری دارد که شما از آنجا اسناد دارید و همچنان شرایط ZAB نیز باید در نظر گرفته شود.