در اوایل سال ۲۰۱۸ گذرنامه آلمانی در صدر این جدول قرار داشت.
براساس این فهرست گذرنامه کشورهای ژاپن و سنگاپور در صدر جدول هستند و دارندگان آن بدون نیاز به ویزا می توانند به ۱۸۹ کشور جهان سفر کنند.
پس از ژاپن و سنگاپور، گذرنامه کره جنوبی، آلمان و فنلاند در رتبه دوم قرار دارند. با گذرنامه این کشورها بدون ویزان می توان به ۱۸۷ کشور سفر کرد.
گذرنامه‌های ایتالیا، دانمارک و لوکزامبورگ در رتبه سوم و فرانسه و اسپانیا و سوئد نیز در مقام چهارم قرار دارند.
گذرنامه امارات متحده عربی برای اولین بار در تاریخ چهارده ساله تنظیم این فهرست در میان بیست رتبه اول قرار گرفته و به نسبت پنج سال پیش اعتبار آن دو برابر شده است.
افغانستان که با گذرنامه آن بدون ویزا فقط می توان به ۲۵ کشور سفر کرد در رتبه آخر این فهرست است.
گذرنامه ایرانی با ۳۹ امتیاز در رتبه ۱۰۱ و گذرنامه پاکستانی با ۳۰ امتیاز در رتبه ۱۰۶ قرار دارند