سعید مولایی جودوکار ایرانی به تیم هامبورگ پیوست تیم هامبورگ سال گذشته قهرمان جودوی بوندس لیگا(جودو) بود مولایی 27 ساله که در حال حاضر قهرمان جودوی جهان است، سال 2017 مدال برنز گرفت او که این روزها با جودو کاران المانی تمرین می کند میگوید…