یک چهارم زنان در آلمان درآمدی بیشتر از شریک زندگی خود یا برابر با آنها دارند.   بنابر گزارش اداره #آمار_فدرال  که در روزنامه Welt am Sonntag به چاپ رسیده است؛ در سال 2017 حدود 14,4% بانوان درآمدی بیشتر و 10,6% درآمدی مشابه نسبت به…