چند روز قبل کشتی نجات پناهجویان در سواحل ایتالیا توقیف و کاپیتان آن هم دستگیر شد، حال آلمان قبول کرده یک سوم پناهجویان مسافر این کشتی را بپذیرد. لازم‌به ذکر است برای کمک به کاپیتان این کشتی در عرض چند روز بالای ۱ میلیون یورو…