آمار محبوبیت سیاستمداران در آلمان جدیدترین نظرسنجی در مورد محبوبیت سیاستمداران آلمانی مرکل باز در صدر و نفر دوم آنه‌گرت کرامپ-کارن باوئر است، او که پیشتر از ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۸ رئیس‌الوزرای زارلاند بوده‌است. او در سال ۲۰۱۸ و پس از پایان کار آنگلا مرکل به عنوان…