سباستین روده هافبک نیمکت نشین بروسیا دورتموند که قرارداد یتا سال 2020 با این باشگاه دارد بصورت قرضی و تا پایان فصل به اینتراخت فرانکفورت پیوست. به گزارش Sport1 فردی بوبیچ مدیر ورزشی عقابها در مورد این خرید گفت: روده در 4 سال گذشته در…