پزشکی

شورای شهر هامبورگ به دانشجویان رشته سلامت ماهی ۴۳۰ یورو پرداخت میکند 

شورای شهر هامبورگ به دانشجویان رشته سلامت ماهی ۴۳۰ یورو پرداخت میکند شورای شهر هامبورگ بعد از اینکه نیدرزاکسن و شلزویک‌هولشتاین این طرح را تصویب کردند برای تضمین اینده سلامت شهروندان این قانون‌را تصویب کرد بر اساس این قانون دانشجویان رشته های پزشکی، پرستاری ،…

پزشکی

از هر 5 پزشک سوئیس یکی آلمانی است 

وزیر بهداشت آلمان با اعلام این خبر که از هر 5 پزشک در سوئیس یکی آلمانی است اعلام کرد در پی آنست که به طریقی پزشکان و پرستاران آلمانی را به آلمان برگرداند. وی همچنین افزود آلمان خود به این پزشکان و پرستاران نیازمند است.