سوم ژانویه سالروز ماجرای فریدریش نیچه فیلسوف بزرگ آلمانی و گاریچی است! بر اساس روایتی نیچه در چنین روزی (۱۸۸۹ میلادی) در خیابان کارلو آلبرتو شهر تورین (ایتالیا) با حادثه‌ای مواجه شد که پس از آن جنون و خانه نشینی او آغاز شد و یازده…