احتمال حذف سکه های 1 و 2 سنتی از نظام پولی آلمان بنا به درخواست فراکسیون حزب سبز برای تولید این سکه های عمدتا غیر ضروری، هزینه، فلز و انرژی زیادی صرف میشود. در طول سه سال گذشته 416 تن مس و 7026 تن فولاد…