بر اساس اعلام بنیاد DSO ، تعداد اهدا کنندگان اعضای بدن در آلمان در سال 2018 با 20% افزایش روبرو بوده است. (158 نفر بیشتر از سال 2017) به طور متوسط هر اهدا کننده، به 3 بیمار زندگی تازه بخشیده است   عزیزان علاقمند می…