🏆 4 طلا (انفرادی آقایان – تیمی آقایان – تیمی بانوان – دونفره) و 1 نقره (انفرادی بانوان) 🥇 در انفرادی آقایان پینگ پونگ باز مطرح آلمانی ” تیمو بول” با شایستگی موفق به کسب مدال طلا شد