بنابر #آمار KBA ، آلمان برای اولین بار در 5 سال گذشته با کاهش فروش خودرو روبرو بوده است. البته فروش خودروسازان تنها به میزان 0,2 درصد (3,44 میلیون) کاهش داشته است #فولکس_واگن و #آئودی به ترتیب کاهش 15 و 5,7 درصدی و #ب_ام_و و…