تاریخچه پیدایش درخت کریسمس امروزی مربوط به اوایل قرن شانزدهم در آلمان است! نخستین سند چاپ شده نشان می‌دهد که پیدایش درخت در آلمان به ۱۵۳۱ میلادی برمی‌گردد! افسانه های زیادی در مورد درخت کریسمس وجود دارد که رد و پای مارتین لوتر (کشیش آلمانی)…