حدود ۱۶ درصد جمعیت آلمان افرادی هستند که در کشور دیگری متولد شده اند ادغام مهاجران در آلمان پیشرفت قابل تاملی نسبت به ۱۰ سال قبل داشته است. دانش آموزان خارجی در آلمان نتایج بهتری میگیرند هر چند حداقل یک چهارم آنها هیچ مدرک دیپلم…