یکی از دیدنیهای هامبورگ برای روز تعطیل همراه با خانواده “miniatur wunderland” هامبورگ هست که بزرگترین مدل شهری -ریلی در جهان هست ۲۶۰ هزار فیگور با هزینه ساخت ۲۱ میلیون یورو که شامل ۱۰۴۰ قطار ۴۲ هواپیما مدل با قلبلیت پرواز و نه هزار خودور…