در هنگام اجاره یک آپارتمان، صاحب‌خانه از شما میخواهد تا برگه شوفا را با خود داشته باشید. همچنان اگر از یک بانک بخواهید قرضه بگیرید و یا یک تلفن همراه یا هر نوع وسایل دیگری را بخواهید به شکل پرداخت أقساط ماهانه قرارداد کنید، از شما خواسته میشود تا در کنار سایر مدارک مورد نیاز حتما برگه شوفا هم داشته باشید. در همه قرار داد ها معمولا یک بند قرارداد در باره شوفا است.

شوفا مخفف مجتمع محافظتی برای وام های عمومی بانکی است و یکی از بزرگترین ادارات معلوماتی در مورد مناسبات کریدت بانکی افراد عادی در آلمان بشمار می رود. بر اساس معلومات در مورد پرداخت وام ها کردیتی افراد در زمان گذشته، میتوان در مورد دادن وام جدید به افراد تصمیم گرفت.
شوفا در اول معلومات عمومی را در مورد نام، تخلص، تاریخ تولد، آدرس فعلی و قبلی جمع آوری میکند همچنان معلومات در مورد حساب های بانکی، کردیدت تلفون، بانک و پرداخت اقساط وام های بانکی را در خود درج میکند.
شوفا در مورد کارفرما، وضعیت فامیلی، درآمد، مقدار سرمایه و یا پس انداز افراد معلوماتی را درج نمی کند. البته این سه نکته آخری می تواند برای مصرف کنندگان مثبت واقع شود

 

چرا صاحبان خانه از شما برگه شوفا میخواهند؟
صاحبخانه اغلب از شما برگه شوفا درخواست می کند تا اطمینان کند که شما به عنوان یک مستاجر، می توانید اجاره را به طور منظم و به موقع پرداخت کنید. برخی از صاحبخانه ها و یا شرکت‌های خانه، در اولین روزی که شما در خواست اجاره خانه میکنید از شما میخواهند برگه شوفا خود را بفرستید. اما بعضی دیگر در صورتی درخواست شوفا میکندد که بخواهند خانه را به شما اجاره دهند.

 

باید حتما برگه شوفا داشته باشم؟
نه هیچ صاحبخانه‌ی حق ندارد شما را مجبور کند که باید برگه معلوماتی شوفا را به او نشان بدهید. اما اگرندهید، احتمال پیدا کردن خانه خیلی کم میشود. چون تعداد صاحبخانه‌های که از شما شوفا نمیخواهند خیلی کم است و بیشتر خانه ها از شما این برگه را میخواهند و اگر ندهید خانه را به شما اجاره نمیدهند. قبل از ارسال برگه شوفا به صاحبخانه خود، آنرا کپی کنید و ان مقدار معلوماتی که احساس میکنید صاحب خانه نیازی به دیدن آنا ندارد و جز معلومات شخصی شما است سیاه کنید.

 

در قرارداد کدام عبارت یا بند مربوط به شوفا میشود؟
در قراردادها، اغلب یک بند قرار داد در باره شوفا است «Schuf» وجود دارد. اگر قرارداد را با قبول این بند امضاء کنید، اطلاعات شما به (Schufa Holding AG) ارسال می شود. با این امضا، شما همچنین به طرف قرارداد اجازه میدهد که معلومات شوفای شما را درخواست کند و ببینید.

 

اداره شوفا چگونه معلومات را جمع آوری میکند؟
شرکت های مختلف تجارتی، مانند بانک ها و شرکت‌های خدمات مخابراتی، اطلاعات را برای اداره شوفا (Schufa Holding AG) ارائه می دهند.اداره شوفا یک شرکت خصوصی است که از طریق شرکت های تجارتی مختلف از لحاظ مالی حمایت میشود. تمام شرکت هایکه به عنوان صنایع وام دهنده محسوب می شوند و برنامه های قرضه دهی و قرار داد‌های بصورت اقساط ارائه میکند، جز ادارات معلومات دهنده به اداره شوفا هستند. اداره شوفا (Schufa Holding AG) تنها اطلاعات را از همین منابع ذکر شده بدون هیچ نوع تحقیقات مستقلانه جمع آوری می کند.

 

اداره شوفا کدام معلومات شما را ذخیره میکند؟
اداره شوفا (Schufa Holding AG) تمام اطلاعات شخصی مانند (نام، نام خانوادگی، تاریخ تولد، آدرس و محل اقامت قبلی و فعلی) را ذخیره می کند. همچنین اطلاعات مربوط به حساب های بانکی، قراردادهای تلفن همراه، پرداخت های اقساطی و پرونده‌های مالی و پولی را جمع آوری و با سایر قراردادها و اعتبارات ثبت می کند. مدت زمان قرضه ها، بی نظمی پرداخت و انقضای قرارداد ها نیز ذخیره می شود.

شوفا در مورد کارفرما، وضعیت فامیلی، درآمد ، مقدار سرمایه و یا پس انداز افراد معلوماتی را درج نمی کند. البته این سه نکته آخری می تواند برای مصرف کنندگان مثبت واقع شود.

طبق قانون حفاظت از اطلاعات فدرال، بیشتر اطلاعات جمع آوری شده باید بعد از سه سال حذف شوند.

 

اگر در معلومات درج شده در شوفای من مشکلی باشد چطور میتوانم اصلاح کنم؟
اداره شوفا (Schufa Holding AG) با استفاده از معلومات جمع آوری شده برای شما شماره اعتبار محاسبه میکند و با همین شماره اعتبار نشان می دهد که شما چقدر برای شرکت‌های که میخواهند با شما قرارداد کنند قابل اعتبار هستید. به عنوان مثال چقدر احتمال دارد که شما بتوانید قرض تانرا پرداخت کنید. اما این محاسبه گاهی اوقات ممکن است ناقص باشد و مبتنی بر معلومات واقعی شما نباشد. به همین دلیل است که شما می توانید همیشه گزارش کسالانه شوفای خود را به صورت رایگان دریافت کنید تا بتوانید به اشتباهات احتمالی واکنش نشان دهید. اگر اطلاعات نادرستی پیدا کنید، می توانید همیشه با نوشتن یک درخواست کتی به اداره شوفا آنرا اصلاح کنید.

 

چرا باید شوفا داشته باشم؟
در هنگام اجاره یک آپارتمان، صاحب‌خانه از شما میخواهد تا برگه شوفا را با خود داته باشید. همچنان اگر از یک بانک ها بخواهید قرضه بگیرید و یک تلفن همراه یا هر نع وسایل دیگری را بخواهید به شکل پرداخت أقساط ماهانه قرارداد کنید، از شما خواسته میشود تا در کنار سایر مدارک مورد نیاز حتما برگه شوفا هم داشته باشید. در همه قرار داد ها معمولا یک بند قرارداد در باره شوفا است. همه شرکت‌ها و یا افراد وقتی وقتی با شما قرارداد میکنند که مطمئن باشند شما در پرداخت شخص با تهعدی هستید و همچنان قدرت پرداخت را دارید.

 

برای اجاره گرفتن یک خانه برگه شوفا مهم است. معمولا بدست آوردن برگه شوفا ۲۹.۹۵ یورو هزینه دارد ولی نظر به ماده ۳۴ قانون حفاظت از معلومات فردی «Bundesdatenschutzgeset»، هرکس حق دارد یک بار در سال یک برگه شوفا را بطور رایگان دریافت کند