ما چند نفر از جوانان عاشق آلمان هستیم، وقتی به سنی رسیدیم که فهمیدیم جغرافیا چیه! عاشق آلمان شدیم! اول فوتبالش، بعد خودش…

حالا هم تو این وبسایت از آلمان براتون میگیم، از خبرهای سیاسی و ورزشیش، تا رسم و رسوماتش…

راه ارتباط با ما :

info@meindeutschland.ir

همچنین شما میتونید در این صفحه از ما حمایت مالی کنید ، و یا در این صفحه در این وبسایت تبلیغات کنید