هر شخصی که هنگام شب و یا آخر هفته دچار بیماری می شود و یا احتیاج مبرم به کمک دارد، می تواند از یک شبکه کمک رسانی وسیع در آلمان استفاده کند. بعنوان مثال در این کشور صدها داروخانه 24 ساعته آماده ارائه خدمات اضطراری هستند. جگونگی دسترسی به آنها و شماره تلفن های سرویس های مهم دیگر را شما در لیست زیر پیدا می کنید.

تلفن اورژانس: 112

نه تنها در آلمان بلکه در سراسر اروپا 112 شماره اورژانس های پزشکی است. تماس تلفنی با این شماره، از طریق هر نوع تلفن (موبایل-) رایگان می باشد. در صورت تماس در مواقع اضطراری با شماره 112، برای امدادگران بسیار با اهمیت است، که شما جریان حادثه را بطور دقیق برای آن ها شرح دهید. سئوال های زیر در این مورد به شما کمک می کنند:

– حادثه دثه در کجا اتفاق افتاده؟
– چه حادثه ای اتفاق افتاده؟
– چند نفر مجروح شده اند؟
– چگونگی جراحت ها؟
– نام شخص اطلاع دهنده؟

پلیس: 110

آمادگی کمک رسانی پزشکی و خدمات اضطراری: 116117

اگر شما خارخ از ساعات اداری نیاز فوری به کمک پزشک دارید و اطلاع ندارید که کدام مطب پزشک در نزدیکی محل سکونت شما کشیک دارد، با شماره 116117 تماس بگیرید. تماس شما به کشیک مسئول منطقه شما انتقال داده می شود. در مواقع تهدید خطر جانی، یعنی در مواقع اضطراری، همیشه با شماره تلفن 112 تماس بگیرید.

خدمات اضطراری- داروخانه – یاب: 08000022833

تحت این شماره تلفن رایگان، نزدیک ترین داروخانه ارائه دهنده کمک های اضطراری به شما قابل یافتن می باشد. با موبایل شماره 22833 (69 سنت در دقیقه) را بگیرید و یا یک SMS با عنوان “”apo به شماره 22833 (69 سنت در دقیقه) بفرستید. شما فوری چند SMS کوتاه با ذکر نام نزدیکترین داروخانه های ارائه دهنده خدمات اضطراری دریافت می کنید. همچنین برنامه “Apothekenfinder” برای اپل، آندروید و ویندوز 8 گوشی های هوشمند وتابلت (دانلود رایگان) داروخانه های ارائه دهنده خدمات اضطراری را نشان می دهند. در انترنت می توان با آنلاین با جستجوی خدمات اضطراری به وسیله www.aponet.de به طور رایگان داروخانه های ارائه دهنده خدمات اضطراری را پیدا کرد. نام محل مورد نظر یا کد پستی را در کادر جستجو وارد کنید، به این ترتیب کلیه داروخانه های ارائه دهنده خدمات اضطراری روی نقشه نشان داده می شوند. این اطلاعات از هر کمپیوتر یا گوشی هوشمند متصل به انترنت قابل دریافت می باشند.

اورژانس مربوط به مواد سمی

در موارد احتمال مسمومیت به وسیله مواد شیمیایی، دارو یا مولفه های گیاهی در آلمان، امکان تماس با مرکز اطلاعات در رابطه با امور مربوط به مواد سمی در اختیار می باشند. این مرکز شماره تلفن سراسری ندارد. در هر استان مرکز اطلاعاتی امور سمی جداگانه ای وجود دارد که 24 ساعته در دسترس هستند.

برلین (برلین و براندنبورگ)
تلفن: 03019240

بن (نوردراین-وستفالن)
تلفن: 022819240

ارفورت (مکلن بورگ-فورپومرن، زاکسن، زاکسن انهالت و تورینگن)
تلفن: 0361730730

فرایبورگ (بادن-وورتمبرگ)
تلفن: 076119240

گوتینگن (برمن، هامبورگ، نیدرزاکسن و اشلسویک-هولاشتاین)
تلفن: 055119240

هومبورگ (زارلند)
تلفن: 0684119240

ماینز (راین لند- فالز و هسن)
0613119240

مونیخ (بایرن)
تلفن: 08919240